Допълнителна информация

Магическият ъгъл е мебелен механизъм, който се монтира в шкаф с глуха част, където ползването на пространството е трудно достъпно.В тези 4 броя кошници могат да се съберат различни домакински прибори,тенджери,тави или продукти за готвене. С едно движение четирите кошници излизат отпред и могат лесно да се достигне всичко сложено вътре.
Минимален размер на отвора: 450мм
Кошницата може да бъде използвана като лява или дясна.


Допълнителна информация

Отцедник за горен ред за чаши и чинии - за шкаф 600, 700, 800, 900 mm